Thứ Tư, 27/09/2023,

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN
GIỚI THIỆU KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN CÁC ĐẦU TƯ THỨ CẤP

Kính gửi Ban lãnh đạo Quý công ty

Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2019, quy tụ hơn 300 nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp sản xuất, logistic lớn và các doanh nghiệp nước ngoài đến từ 20 quốc gia có đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2018.

Để giúp Ban tổ chức cập nhật thông tin mới nhất về Khu công nghiệp của Quý Doanh nghiệp cung cấp cho các nhà đầu tư thứ cấp tham dự Diễn đàn nói riêng và các nhà đầu tư bất động sản nói chung có nhu cầu tìm mua, thuê đất tại các Khu công nghiệp. Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp 10 thông tin chính theo biểu mẫu sau đây:

Thông tin giới thiệu Khu Công nghiệp của doanh nghiệp sẽ được đăng tải thông tin:

  • Trong “Dự thảo niên giám Khu Công nghiệp Việt Nam 2019”
  • Và đăng tải trên www.batdongsancongnghiep.net

Lưu ý quan trọng:

– Ngoài 12 nội dung chính mà BTC yêu cầu như trên, Quý Doanh nghiệp có thể cung cấp thêm các thông tin theo đặc thù riêng của mỗi khu công nghiệp.
– Vui lòng gửi thông tin theo mẫu trên kèm 3-5 ảnh Khu công nghiệp về Ban tổ chức trước ngày 10/4/2019.
– Phương thức nhận thông tin qua email: bdscnvn@gmail.com

  • Tên file .doc phiếu khảo sát đề nghị ghi: Tỉnh_Tên công ty_Tên KCN.
  • Tên file ảnh .jpg đính kèm đề nghị ghi: Tên công ty_Tên KCN_ảnh số…

Chi tiết liên hệ: