Thứ Bảy, 01/04/2023,

Phiếu khảo sát

PHIẾU KHẢO SÁT: NHU CẦU THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kính gửi Quý Doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng Khu Công Nghiệp (KCN)!

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ KH-ĐT, tính đến cuối tháng 3 năm 2020, cả nước có 335 KCN được thành lập, Trong đó có 260 KCN đã đi vào hoạt động và 75 KCN đang xây dựng. Dự báo giai đoạn 2021 – 2030 sẽ có thêm nhiều KCN được thành lập và sự tham gia của một số nhà đầu tư mới.

Là hạt nhân, là động lực cho sự phát triển kinh tế của các địa phương cũng như của đất nước, KCN có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nhất là nước đang phát triển như Việt Nam thì việc hình thành các Khu công nghiệp đã tạo ra được cơ hội phát triển công nghiệp và thực hiện công nghiệp hóa rút ngắn bởi có thể kết hợp và học tập được những thành tựu mới nhất về khoa học công nghệ, về tổ chức và quản lý doanh nghiệp, đồng thời tranh thủ được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài để phát triển.

Kể từ khi có KCN đầu tiên thành lập (1963) cho đến nay đã gần 60 năm, trong quá trình xây dựng và phát triển, cho đến nay các khu công nghiệp Việt Nam chưa có một tổ chức cho riêng mình để quy tụ, liên kết, hiệp lực để có tiếng nói đại diện riêng. Xét thấy, việc có một tổ chức liên hiệp kết nối các KCN tại Việt Nam, không chỉ là hình thành lên một tổ chức đại diện tiếng nói chung cho các nhà đầu tư phát triển hạ tầng KCN mà còn tạo sức mạnh liên kết để xây dựng thương hiệu cho KCN Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

BTC xin gợi mở và lấy ý kiến khảo sát của anh (chị) về vấn đề nêu trên, mỗi ý kiến đóng góp đều là những viên gạch đầu tiên góp phần xây dựng và định hình một tổ chức hình thành trong tương lại, với mục đích liên hiệp các KCN Việt Nam.

Anh/Chị vui lòng hoàn thành phiếu khảo sát dưới đây: