Thứ Tư, 27/09/2023,

  CHỌN LOẠI VÉ & SỐ LƯỢNG

  CÁC LOẠI VÉ PHÁT HÀNH

  1. Vé V-VIP: Số lượng 50 vé
  2. Vé VIP: Số lượng 100 vé
  3. Vé Thường: Số lượng 500 vé

  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
  Số tài khoản: 001100.195.1681
  Thụ hưởng: Nguyễn Thị Dung
  Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội
  Nội dung chuyển khoản ghi: Ho Ten – Mobile – Loai Ve – So Luong

  Trường hợp không thu phí (Vui lòng đăng ký trực tiếp qua Hotline):
  1. Hội viên Hiệp hội BĐS Việt Nam (Có ĐK xác nhận từ HH).
  2. Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội.
  3. Hội viên của Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam.
  4. Hội viên của Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP. HCM.
  5. Báo chí, phóng viên có giấy mời.
  6. Các doanh nghiệp có giấy mời của ban tổ chức.

  Vé V-VIP

  Giảm 20% khi mua trước 15/01/2020
  3500000
  2.800.000
  • Vị trí ngồi ưu tiên tại ngay phía sau vị trí ngồi của diễn giả
  • Tài liệu được nhận: Niên giám KCN toàn quốc & Sổ tay hướng dẫn phê duyệt dự án đầu tư (bản cứng + bản mềm).
  • Xúc tiến đầu tư: Sáng 26/3, được kết nối ưu tiên và tư vấn các dự án đang tìm nhà đầu tư
  • Mạng lưới kết nối: Được cấp tài khoản mạng kết nối online KCN, nhà đầu tư, môi giới, doanh nghiệp.
  • Kết nối sau sự kiện: Tài khoản 1 năm, trong mạng kết nối online.
  • Tham quan thực tế ngày 27/3: Có

  Vé VIP

  Giảm 20% khi mua trước 15/01/2020
  1200000
  960.000
  • Vị trí ngồi ưu tiên tại khu vực dành cho khách VIP
  • Tài liệu được nhận: Niên giám KCN toàn quốc (bản cứng)
  • Xúc tiến đầu tư Sáng 26/3: được kết nối ưu tiên và tư vấn các dự án đang tìm nhà đầu tư
  • Mạng lưới kết nối: Được cấp tài khoản mạng kết nối online KCN, nhà đầu tư, môi giới, doanh nghiệp.
  • Kết nối sau sự kiện: Tài khoản 3 tháng, trong mạng kết nối online.
  • Tham quan thực tế ngày 27/3: Có
  HOT

  Vé Thường

  Giảm 20% khi mua trước 15/01/2020
  500000
  400.000
  • Vị trí ngồi chung
  • Tài liệu được nhận: Không
  • Xúc tiến đầu tư sáng 26/3: Xem và tìm hiểu tự do
  • Mạng lưới kết nối: Không
  • Kết nối sau sự kiện: Đóng thêm phí tài khoản
  • Tham quan thực tế ngày 27/3: Đóng thêm phí tham dự