Thứ Hai, 20/03/2023,

Đăng ký tham quan khu công nghiệp thực tế tại địa phương

BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020”

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham quan Khu Công Nghiệp thực tế địa phương dành cho các nhà đầu tư
Sáng thứ Bảy ngày 20/06/2020

Đối tượng ưu tiên:

  • Nhà đầu tư khu công nghiệp.
  • Đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
  • Nhà tài trợ.

Vui lòng gửi đăng ký tham dự có dấu xác nhận của DN về BTC trước 11h ngày 19/6/2020

Ban lễ tân sự kiện:

  • Ms. Lê Thị Huyền: 083.622.5526
  • Ms. Triệu Lưu:  091.889.5526
  • Ms. Phương Tú: 088.622.5526

…………….. Ngày ….. tháng 6 năm 2020
(Ký và đóng dấu)

Logo bất động sản công nghiệp việt nam white h200

THƯƠNG GIA MEDIA