LỰA CHỌN GÓI TÀI TRỢ


  Tài trợ KIM CƯƠNGTài trợ VÀNGTài trợ BẠCĐồng tài trợ


  Đăng ký gói tài trợ:
  [cf7_answer goi-da-chon "chon-goi-tai-tro"]

  THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ
  "]

  MỨC TÀI TRỢ: 500 triệu VNĐ

  QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT:
  – Lãnh đạo Nhà tài trợ tham dự sự kiện với tư cách khách mời V-VIP
  – Đại diện Nhà tài trợ được chụp ảnh, kết nối và tiếp xúc ngoại giao trong phòng VIP đầu giờ (Trước sự kiện 45 phút).
  – Được BTC trân trọng cảm ơn trong diễn văn khai mạc và bế mạc
  – Được nhận chứng nhận “Nhà tài trợ …” của BTC chương trình trao trong phòng VIP. Và truyền thông hình ảnh đó trên màn LED điện tử dựng tại sự kiện.
  – Giấy mời tham dự sự kiện: 2 vé VIP

  LOGO XUẤT HIỆN TẠI:
  – Phông sân khấu chính
  – Banner, Backdrop, Photwall, Standee, bìa tài liệu và các tài liệu MKT.
  – Xuất hiện tại khu vực nhà tài trợ Kim Cương của trang web sự kiện: www.batdongsancongnghiep.vn

  QUẦY GIỚI THIỆU
  – Trưng bày Sa bàn giới thiệu khu công nghiệp.

  QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO:
  – Video của doanh nghiệp được trình chiếu trên màn Led sân khấu chính (đầu phiên): 2 lần
  – Quảng cáo tại Standee điện tử (55 inch) dựng tại sự kiện: 4 eMag.
  – Quảng cáo trong quyển Niên giám Khu công nghiệp toàn quốc (A4, 4 màu): 2 trang.
  – Trang ruột nội dung(A4, đen trắng): 4 trang
  – Tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ được đặt trong túi tài liệu gửi khách tham dự hội thảo.
  – Banner Quảng cáo trên trang sự kiện batdongsancongnghiep.vn

  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG:
  – Xuất hiện thương hiệu trong phóng sự chuyên sâu sẽ trình chiếu trong chương trình.
  – Quan điểm của Nhà tài trợ được chia sẻ, nhắc tên đến trên 12 bài viết PR đăng trên website hội thảo Trước – Trong – Sau SK
  – Thông tin về nhà Tài trợ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động truyền thông trước & sau khi diễn ra hội thảo.
  – Bài PR báo chí trên
  www.thuonggiaonline.vn hoặc www.luxury-inside.vn (chọn 1 trong 2): 5 bài

  MỨC TÀI TRỢ: 300 triệu VNĐ

  QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT:
  – Lãnh đạo Nhà tài trợ tham dự sự kiện với tư cách khách mời V-VIP
  – Đại diện Nhà tài trợ được chụp ảnh, kết nối và tiếp xúc ngoại giao trong phòng VIP đầu giờ (Trước sự kiện 45 phút).
  – Được BTC trân trọng cảm ơn trong diễn văn khai mạc và bế mạc
  – Được nhận chứng nhận “Nhà tài trợ …” của BTC chương trình trao trong phòng VIP. Và truyền thông hình ảnh đó trên màn LED điện tử dựng tại sự kiện.
  – Giấy mời tham dự sự kiện: 5 vé thường

  LOGO XUẤT HIỆN TẠI:
  – Phông sân khấu chính
  – Banner, Backdrop, Photwall, Standee, bìa tài liệu và các tài liệu MKT.
  – Xuất hiện tại khu vực nhà tài trợ Vàng của trang web sự kiện: www.batdongsancongnghiep.vn

  QUẦY TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU
  – Quầy thông tin tiêu chuẩn (1 bàn, 2 ghế)

  QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO:
  – Video của doanh nghiệp được trình chiếu trên màn Led sân khấu chính (đầu phiên): 1 lần
  – Quảng cáo tại Standee điện tử (55 inch) dựng tại sự kiện: 3 eMag.
  – Quảng cáo trong quyển Niên giám Khu công nghiệp toàn quốc (A4, 4 màu): 1 trang.
  – Trang ruột nội dung(A4, đen trắng): 3 trang
  – Tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ được đặt trong túi tài liệu gửi khách tham dự hội thảo.

  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG:
  – Quan điểm của Nhà tài trợ được chia sẻ, nhắc tên đến trên 12 bài viết PR đăng trên website hội thảo Trước – Trong – Sau SK.
  – Thông tin về nhà Tài trợ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động truyền thông trước & sau khi diễn ra hội thảo.
  – Bài PR báo chí trên
  www.thuonggiaonline.vn hoặc www.luxury-inside.vn (chọn 1 trong 2): 3 bài

  MỨC TÀI TRỢ: 150 triệu VNĐ

  QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT:
  – Lãnh đạo Nhà tài trợ tham dự sự kiện với tư cách khách mời V-VIP
  – Được nhận chứng nhận “Nhà tài trợ …” của BTC chương trình trao trong phòng VIP. Và truyền thông hình ảnh đó trên màn LED điện tử dựng tại sự kiện.
  – Giấy mời tham dự sự kiện: 3 vé thường

  LOGO XUẤT HIỆN TẠI:
  – Phông sân khấu chính
  – Banner, Backdrop, Photwall, Standee, bìa tài liệu và các tài liệu MKT.
  – Xuất hiện tại khu vực nhà tài trợ Bạc của trang web sự kiện: www.batdongsancongnghiep.vn

  QUẦY TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU
  – Quầy thông tin tiêu chuẩn (1 bàn, 2 ghế)

  QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO:
  – Quảng cáo tại Standee điện tử (55 inch) dựng tại sự kiện: 2 eMag.
  – Quảng cáo trong quyển Niên giám Khu công nghiệp toàn quốc (A4, 4 màu): 1 trang.
  – Trang ruột nội dung(A4, đen trắng): 2 trang
  – Tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ được đặt trong túi tài liệu gửi khách tham dự hội thảo.

  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG:
  – Bài PR báo chí trên
  www.thuonggiaonline.vn hoặc www.luxury-inside.vn (chọn 1 trong 2): 2 bài

  MỨC TÀI TRỢ: 60 triệu VNĐ

  QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT:
  – Lãnh đạo Nhà tài trợ tham dự sự kiện với tư cách khách mời V-VIP
  – Được nhận chứng nhận “Nhà tài trợ …” của BTC chương trình trao trong phòng VIP. Và truyền thông hình ảnh đó trên màn LED điện tử dựng tại sự kiện.
  – Giấy mời tham dự sự kiện: 2 vé thường

  LOGO XUẤT HIỆN TẠI:
  – Banner, Backdrop, Photwall, Standee, bìa tài liệu và các tài liệu MKT.
  – Xuất hiện tại khu vực Đồng tài trợ của trang web sự kiện: www.batdongsancongnghiep.vn

  QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO:
  – Quảng cáo tại Standee điện tử (55 inch) dựng tại sự kiện: 1 eMag.
  – Quảng cáo trong quyển Niên giám Khu công nghiệp toàn quốc (A4, 4 màu): 1/2 trang.
  – Trang ruột nội dung(A4, đen trắng): 2 trang
  – Tài liệu quảng cáo của nhà tài trợ được đặt trong túi tài liệu gửi khách tham dự hội thảo.

  QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG:
  – Bài PR báo chí trên
  www.thuonggiaonline.vn hoặc www.luxury-inside.vn (chọn 1 trong 2): 1 bài